Konfirmation 2019

Bilder av Martin Sjöberg. Kontakt masjo.o@live.se

Klicka på en bild för att ladda ner den.

Fler bilder kommer dyka upp här efter vår återträff i augusti/september. Bland annat bilderna som visades på väggen i kyrkan.